fbpx

Disclaimer

 

 

Disclaimer voor Baydir Hoefsmit (www.IkBenAwesome.nl)

 

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.IkBenAwesome.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door IkBenAwesome.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IkBenAwesome.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IkBenAwesome.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IkBenAwesome.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

IkBenAwesome.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IkBenAwesome.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van www.IkBenAwesome.nl op deze pagina.

Affiliate links
Deze website bevat affiliate links. Dat betekent dat wanneer jij een online aankoop doet via deze links, wij een klein percentage van het aankoopbedrag ontvang (zodat wij deze website kunnen blijven bekostigen). Geen zorgen: dit heeft geen invloed op de prijs van het product of onze mening erover.

Pin It on Pinterest

IkBenAwesome.nl